SAVE THE DATE

26. – 27. 6. 2020

Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica 92
059 60  Vysoké Tatry
www.hotellomnica.sk
Plánovaný začiatok podujatia o 17:00.

Odborná garancia podujatia:
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Odborné podujatie je zaradené medzi kreditované medicínske
vzdelávacie podujatia a budú mu pridelené kredity CME.

Organizáciu podujatia podporila spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o.

Prihláška

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 15. 6. 2020

  Účasť na podujatí

  Ubytovanie *

  Napíšte s kým chcete byť na izbe

  Strava **

  Doprava možnosti ***

  Poznámka (možnosť na dopísanie)

  Na základe vyplnených údajov bude pripravená zmluva, ktorá bude poslaná na mailovú adresu, ktorú je potrebné elektronicky podpísať a je záväznou garanciou účasti.V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
  * Náklad na ubytovanie je predmetom zdanenia podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a bude Vám vystavený doklad o výške nepeňažného plnenia.
  ** Náklad na stravu nie je predmetom zdanenia podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a nebude Vám vystavený doklad o výške nepeňažného plnenia.
  *** Náklad na dopravu je predmetom zdanenia podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a bude Vám vystavený doklad o výške nepeňažného plnenia. V prípade vlastnej dopravy je preplatenie nákladov na cestu možné ak budú poskytnuté nasledovné údaje: adresa, z ktorej sa plánuje využiť vlastné vozidlo a kópia technického preukazu s informáciou o priemernej spotrebe.