BONE ACADEMY 2023

POZNAČTE SI DO KALENDÁRA

9. – 10.6.2023

Hotel Grand Jasná
Demänovská Dolina 71
031 01 Demänovská Dolina

Plánovaný začiatok podujatia: 15:30
Plánovaný začiatok odborného programu: 16:30

Podujatie sa koná pod záštitou Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Odborný garant podujatia: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS (SOMOK)

Odborné podujatie je zaradené medzi kreditované medicínske
vzdelávacie podujatia a budú mu pridelené kredity CME.

Organizáciu podujatia podporila spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o.

Prihláška

Prihlasovanie na Bone Academy 2023 bolo zastavené. Ďakujeme všetkým prihláseným.