Kongresy & konferencie

Domov > Služby > Kongresy & konferencie

CBS prináša dlhoročné skúsenosti s organizáciou kongresov, konferencií a seminárov na domácom trhu aj na celom svete.

Úspešná konferencia nie je náhodou. Ak nechcete mať ťažkú hlavu počas plánovania konferencie z množstva stretnutí a detailov, na ktoré je potrebné prihliadať, využite naše skúsenosti logisticky zabezpečiť hladký priebeh akcie ako aj našu databázu overených vhodných miest a destinácií. Náš tím ponúka vynikajúce komplexné služby vo viacerých cudzích jazykoch.

Dovedieme Vaše podujatie k úspechu i k maximálnej spokojnosti účastníkov konferencie.

Zastrešíme:

Výber lokality

 • nájdeme vhodnú destináciu vyhovujúcu Vašim požiadavkám
 • vyjednáme za Vás najlepšie podmienky
 • zmluvne zabezpečíme subdodávateľov
 • zabezpečíme manažment a asistenciu v mieste konania

Registráciu účastníkov

 • spracovanie platieb on-line, prevodom alebo cez telefón
 • koordinácia a manažment databázy účastníkov
 • vybavovanie individuálnych požiadaviek
 • distribúcia materiálov účastníkom
 • tlač a výroba visačiek a iných sprievodných materiálov

Manažment samotnej konferencie

 • manažment ubytovania účastníkov
 • stravovanie
 • letenkový servis a doprava
 • manažment miesta konferencie
 • partnerské programy
 • marketingový a media plán
 • manažment sponzorstva
 • finančný manažment
 • manažment VIP osôb a prednášajúcich

Účasť na medzinárodných kongresoch

CBS spolupracuje so zahraničnými organizátormi medzinárodných kongresov a konferencií. Každoročná spolupráca s preferovanými hotelmi v týchto destináciách nám umožnila vytvoriť marketingový nástroj, vďaka ktorému ponúkame účastníkom možnosti ubytovania z našich vlastných kapacít, ktoré máme zmluvne zabezpečené vopred.

Plánujete sa zúčastniť akéhokoľvek medzinárodného kongresu?

Naše služby zahŕňajú:

 • vypracujeme Vám podrobnú a finálnu ponuku a kalkuláciu
 • zabezpečíme Vám optimálne letecké spojenie
 • zabezpečíme Vám dopravu, transfer na letisko i z letiska v mieste konania konferencie
 • zabezpečíme Vám ubytovanie vyhovujúce Vašim požiadavkám výberom ubytovania z našich kapacít Vám ušetríme minimálne 30% nákladov
 • zabezpečíme Vám registračný alebo účastnícky poplatok
 • doručíme Vám materiály v určenom čase pred odchodom
 • zabezpečíme Vám konkrétne reštaurácie v mieste konania
 • zabezpečíme Vám spoločenský a sociálny program v mieste konania
 • prefinancujeme jednotlivých dodávateľov, čím Vám uľahčíme evidenciu nákladov
 • ušetríme Vám náklady našimi skúsenosťami