CARDIOLOGY ACADEMY 2023

POZNAČTE SI DO KALENDÁRA

2. – 3.6.2023

Hotel Chopok
Demänovská Dolina 20
031 01 Liptovský Mikuláš

Plánovaný začiatok podujatia: 15:30
Plánovaný začiatok odborného programu: 16:30

Podujatie sa koná pod záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti.
Odborný garant podujatia: Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA prezident SKS

Odborné podujatie je zaradené medzi kreditované medicínske
vzdelávacie podujatia a budú mu pridelené kredity CME.

Organizáciu podujatia podporila spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o.

Prihláška

Prihlasovanie na Cardiology Academy 2023 bolo zastavené. Ďakujeme všetkým prihláseným.