Konferencia neštátnych urológov a urogynekológov I/2018

termín akcie: 6. – 7. 4. 2018
miesto akcie: Tále, hotel Stupka

V prípade otázok nás môžte kontaktovať:
Ing. Lucia Serenčéšová
Event manager Continental Business Services
Pošlite nám e-mail

Kredity:

Aktívna účasť    10/5 k
Pasívna účasť    1/3 k

Odborný program

Piatok 6.4.2018.

17.45 – 18.20

Prof. Dr. Helmut Haas (D)

Európska ambulantná urológia (+ 10 min diskusia)

18.30 – 18.50

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Manažment pacienta s karcinómom prostaty po radikálnej liečbe s biochemickým zlyhaním (+ 5 min diskusia)

18.55 – 19.00

MUDr. Ladislav Macko

eZdravie a  presný obsah urologickej zdravotnej dokumentácie

Sobota 7.4.2018

9.00-9.30

Prof. Dr. Helmut Hass  (D)

Liečba OAB v Nemecku  (+10 min diskusia)

9.40-10.10

MUDr.Kamil Švabík, PhD. (CZ)

Základy ultrazvukového vyšetrenia panvového dna z pohľadu urogynekológa (+ 15 min diskusia)

10.25 – 10.40

prestávka

10.40 – 11.00 

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Diagnostika a liečba karcinómu prostaty – novinky z kongresu EAU 2018 (+ 15 min diskusia) 

11.15 – 11.45

MUDr.Kamil Švabík, PhD. (CZ)

Vyšetrenie panvového dna  pomocou 4 D ultrazvuku  (+ 15 min diskusia)

12.00 – 12.25

MUDr. Peter Kertes

ARTA v liečbe hormonálne rezistentného karcinómu prostaty (+ 5 min diskusia)

12.30 – 13.00

Diskusia o problémoch v ambulantnej praxi a novej legislatíve pre rok 2018

Daňová povinnosť sa na Vás bude vzťahovať aj v prípade zrušenia Vašej účasti.

Prihláška

    Po úspešnej registrácii vám príde potvrdzujúci email.