MEET THE EXPERTS

Multimodálny prístup k liečbe kolonu a rekta

termín akcie: 14. – 15. 2. 2020
miesto akcie: Hotel Gate One, Bratislava

Registrácia je bezplatná.
Za pasívnu účasť na podujatí budú lekárovi pridelené kredity:
14.2.2020 – 3 kredity
15.2.2020 – 4 kredity

Odborný program

Odborné kreditované podujatie s medzinárodnou účasťou. S podporou spoločnosti AMGEN Slovakia s.r.o.

Piatok 14.2.2020

PANEL

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Marián Kakalejčík, MUDr. Vladimír Malec, PhD., MUDr. Peter Zuzák

16:00 – 16:10

Otvorenie

MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

16:10 – 16.30

Čo môžeme očakávať v diagnostike ochorenia – pohľad patológa

MUDr. Michal Kalman, PhD.

16:30 – 16:50

Úskalia diagnostiky pri stagingu karcinómu rekta a hodnotení rizika

MUDr. Terézia Lauková

16:50 – 17:20

Panelová diskusia

MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Silvia Jurišová, MUDr. Dagmar Sudeková, MUDr. Tomáš Šálek

17:30 – 17:50

Efektivita endoskopických metodík pri primárnom karcinóme

MUDr. Boris Pekárek, PhD.

17:50 – 18:10

Aké sú aktuálne možnosti liečby mKRK v roku 2020 v SR

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

18:10 – 18:30

Ako minimalizovať stigmatizáciu pacienta so zreteľom na vedľajšie účinky cielenej liečby -pohľad dermatológa

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

18:30 – 19:00

Panelová diskusia

Sobota 15.2.2020

PANEL

MUDr. Štefan Pörsök, PhD., Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD., MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

08:30 – 09:30

Multimodal treatment of localized/locally advanced rectal cancer – the surgeon´s perspective

Univ. Prof. Dr. Thomas Bachleitner-Hofmann

09:30 – 10:30

Multimodal treatment of localized/locally advanced rectal cancer

Radiotherapy in Rectal Cancer – What has changed?

Dr. Rainer Schmid

10:45 – 11:45

Multimodal treatment of localized/locally advanced rectal cancer – the clinical oncologist´s perspective

Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Gerald Prager

11:45 – 12:45

Panel discussion

12:45 – 13:00

Closing

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.

Prihláška

  Účasť na podujatí

  Ubytovanie *

  Napíšte s kým chcete byť na izbe

  Doprava možnosti **

  Strava:***
  Počas podujatia bude poskytnutá strava formou bufetu.

  Poznámka (možnosť na dopísanie)

  * Náklad na ubytovanie je predmetom zdanenia podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a bude Vám vystavený doklad o výške nepeňažného plnenia.
  ** Náklad na dopravu je predmetom zdanenia podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a bude Vám vystavený doklad o výške nepeňažného plnenia.
  *** Náklad na stravu nie je predmetom zdanenia podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a nebude Vám vystavený doklad o výške nepeňažného plnenia.
  **** Náklad na parkovanie vo výške 10€/deň je predmetom zdanenia podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a bude Vám vystavený doklad
  o výške nepeňažného plnenia.